Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mateusz Luśnia

Strona domowa: http://warszawa.koliber.org

Absolwent FiR na ALK. Od 2011 roku organizator Warszawskiego Marszu Pileckiego, wspiera Stowarzyszenie KoLiber przy każdym możliwym wydarzeniu patriotycznym.

27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym … Więcej