Koordynator merytoryczny projektu "Być jak"

Mateusz Błaszczyk

Rocznik 1989 - członek Stowarzyszenia KoLiber od marca 2014 r., działacz Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie. Absolwent filologii polskiej i student historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalizację edytorsko-wydawniczą i zajmował się redakcją językową i korektą tekstów i książek o tematyce konserwatywnej i wolnorynkowej. Miłośnik podróży, zwłaszcza po Grecji i Włoszech. Amatorsko zainteresowany historią idei, filozofią i ekonomią. Od marca 2015 r. koordynator merytoryczny nowego projektu edukacyjnego "Być jak.. czyli KoLibrowe spotkania z historią"