Martyna Lichacz

Tel. 660280699

Urodziłam się w sercu Mazur - Giżycku w cudownym 1992 roku. Wychowywałam się w otoczeniu jezior, łąk i lasów. Ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku pedagogicznym o specjalności wczesna edukacja. W trakcie studiów miałam kontakt z wieloma placówkami edukacyjnymi w ramach praktyki studenckiej, wolontariatów, a także prywatnie zajmowałam się pomocą edukacyjną dzieciom w wieku: 6 lat, 9-10 lat. Do Stowarzyszenia KoLiber wstąpiłam na początku 2015 roku.