Prezes oddziału Szczecin

Marek Zakrzewski

Od 2015r. jestem członkiem stowarzyszenia KoLiber oddział w Szczecinie, od tamtego czasu pełniłem już funkcję wiceprezesa oddziału a obecnie piastuję stanowisko prezesa oddziału. Ukończyłem Technikum Morskie i Politechniczne z zawodem Technik Mechatronik, obecnie studiuję Automatykę i Robotykę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, pracuję jako koordynator inwestycji światłowodowych. Współzakładałem stowarzyszenie MKS KALIBER oraz stowarzyszenie AntyMOBB, w obu pełnię stanowisko wiceprezesa. Współtworzę także portal informacyjny wPunkt.pl Współorganizowałem wykłady i prelekcje związane z polityką, ekonomią, historią czy publicystyką. W 2015 roku wystartowałem w wyborach parlamentarnych do sejmu RP.