Marek Uliński

Urodził się 8 października 1984 roku w Starachowicach. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W KoLibrze działa od czerwca 2007 roku. Pełnił funkcje Skarbnika Zarządu Głównego oraz Skarbnika oddziału Katowice. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Warszawa. Jest konserwatystą w kwestiach światopoglądowych oraz liberałem w kwestiach gospodarczych. Zwolennik budowy Polski Mocarstwowej. Uważa, że fundamentem potęgi Polski jest wolnorynkowa gospodarka. Realista polityczny, elitarysta, antykomunista i antysocjalista. Interesuje się ekonomią, polityką oraz geopolityką.