Marek Uliński

Urodził się 8 października 1984 roku w Starachowicach. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W KoLibrze działa od czerwca 2007 roku. Pełnił funkcje Skarbnika Zarządu Głównego oraz Skarbnika oddziału Katowice. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Warszawa. Jest konserwatystą w kwestiach światopoglądowych oraz liberałem w kwestiach gospodarczych. Zwolennik budowy Polski Mocarstwowej. Uważa, że fundamentem potęgi Polski jest wolnorynkowa gospodarka. Realista polityczny, elitarysta, antykomunista i antysocjalista. Interesuje się ekonomią, polityką oraz geopolityką.

27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym … Więcej