Prezes Oddziału Kalisz

Maciej Antczak

Tel. 730 147 559

Prezes kaliskiego KoLibra od grudnia 2018 roku, od listopada 2019 wiceprezes Zarządu Głównego. Współkoordynator Sztafety Ojców Niepodległości oraz nauczyciel w projekcie "Być Jak". Absolwent ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.