Łukasz Dudek

Z pochodzenia Tyszanin, obecnie student prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany ze Stowarzyszeniem KoLiber od 2014 roku. W ramach oddziału Katowice piastował funkcję Wiceprezesa a następnie od listopada 2016 roku do września 2017 roku Prezesa Oddziału. Światopoglądowo konserwatywny – liberał. Zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego. Prywatnie pasjonat historii, ekonomii, amatorskiego gotowania oraz dobrej książki.