II Wiceprezes oddziału Warszawa

Krzysztof Wałaszewski

Student historii na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zainteresowany polskim społeczeństwem doby PRL oraz wpływem i zakresem internalizacji propagandy państwowej. Autor paru publikacji naukowych. Obecnie zajmuje się szkolnictwem Polski Ludowej. W 2015 roku stypendysta Uniwersytetu w Burgos (Hiszpania). W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. Przedstawiciel KoLibra podczas kilku audycji radiowych: w Radiu Wnet, Radiu Kampus oraz Kontestacji. Od 2013 roku koordynator projektu „KoLiber Historia”. w ramach którego organizuje spotkania z zawodowymi historykami. Od tego czasu jest także członkiem zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber.

27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym … Więcej