Krzysztof Wałaszewski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom uzyskany z wyróżnieniem. Naukowo zainteresowany polskim społeczeństwem doby PRL oraz wpływem i zakresem internalizacji propagandy państwowej. Obecnie zajmuje się szkolnictwem Polski Ludowej, o czym traktować będzie szykowana przez niego monografia naukowa. Autor publikacji naukowych w „Tece Historyka” i „Dziejach Najnowszych”. W 2015 roku stypendysta Uniwersytetu w Burgos (Hiszpania).

W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. Animator „Akademii KoLibra” we wszystkich jej edycjach od samego początku projektu, a także koordynator trzech odsłon tego konkursu. Przedstawiciel KoLibra podczas kilku audycji radiowych: w Radiu Wnet, Radiu Kampus, Kontestacji oraz Polskim Radiu.

Od października 2013 do listopada 2017 (z paromiesięczną przerwą) był członkiem zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber.

Poglądowo najbliższy ideom klasycznego liberalizmu.

27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym … Więcej