Członek komisji rewizyjnej oddziału Częstochowa

Krzysztof Ledwan