Wiceprezes oddziału Katowice

Kasjan Kasprzak

Urodzony w 1991 roku w Chorzowie. Doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim. W KoLibrze od stycznia 2013 roku. Uczestnik oraz organizator wielu konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół filozofii politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej. Światopoglądowo konserwatywny liberał oraz tradycjonalista katolicki. Górnoślązak z urodzenia i z przekonania.