Wiceprezes oddziału Częstochowa

Karol Osuchowski

Kontakt: karol.osuchowski@koliber.org

Urodzony 8 października 2000 r. Częstochowianin od urodzenia, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie, Radny XIV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy i Poseł Sejmu Dzieci i Młodzieży. Czterokrotny laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.

Inicjator powstania koła Stowarzyszenia w Częstochowie, organizator Marszu Pileckiego w Częstochowie, członek biura prasowego i lokalny działacz społeczny. Interesuje się ekonomią, polityką oraz biznesem.

W KoLibrze od lutego 2016 roku.

Dnia 18 lutego odbyło się walne zebranie w naszym oddziale. Podczas zebrania z funkcji prezesa oddziału zrezygnował Dominik Pyka, co skutkowało wyborem nowego zarządu.

Mamy przyjemność zaprezentować Ranking Radnych Gmin naszego okręgu wyborczego, czyli statystyczne zestawienie działalności każdego radnego w powiecie częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim, lublinieckim oraz mieście Częstochowa, przygotowany przez stowarzyszenie KoLiber Częstochowa we współpracy z biurem poselskim Tomasza Jaskóły. 

Dnia 6 czerwca odbyło się walne zebranie w naszym kole, które miało za zadanie przekształcenie koła na oddział oraz wybranie Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.