Mecenas KoLibra

Jan Wieczorek

Strona domowa: http://muzeumkomunikacji.pl/

Jan Wieczorek to wieloletni członek Stowarzyszenia KoLiber. To właśnie dzięki Janowi udało nam się zbudować i wyposażyć Zgodę 4 - siedzibę Stowarzyszenia. Jan został Mecenasem KoLibra na pierwszym Spotkaniu Mecenasów, które odbyło się 5 listopada 2013 roku. Aktualnie Jan zajmuje się budową Muzeum Komunikacji w Warszawie.