Członek komisji rewizyjnej oddziału Częstochowa

Jakub Bitner

Dnia 6 czerwca odbyło się walne zebranie w naszym kole, które miało za zadanie przekształcenie koła na oddział oraz wybranie Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.