Laureat Skrzydeł KoLibra

Jacek Spendel

Strona domowa: http://www.fundacjawip.org

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim, studiował także na Georgetown University w Waszyngtonie. Doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat zaangażowany w działalność społeczną. Fundator i prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów podczas czterech pierwszych edycji. W latach 2005-2012 menedżer ds. projektów w Instytucie Globalizacji. Prezes Stowarzyszenia KoLiber w latach 2006-2007, wieloletni szef katowickich struktur organizacji. Od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r. członek Centralnej Komisji Rewizyjnej.