Mecenas KoLibra

Jacek Marszałek

Niereformowalny idealista, który mimo różnych doświadczeń postanowił, że ideałów się nie pozbędzie, za to zmieni taktykę. Urodzony w 1986 roku w Lesznie. Swoje zainteresowanie sprawami ekonomii rozwijał studiując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2010 roku. Nie oznaczało to jednak rozstania z nauką, ponieważ dopiero co udało mu się odkryć austriacką szkołę ekonomii, którą nie tylko zaczął wnikliwie studiować, ale i postanowił propagować. Skupiając się na dalekosiężnych celach, a jednocześnie dostrzegając istotną lukę w systemie edukacji dotyczącą nauczania elementów ekonomii, zaczął od najmłodszych, opracowując Lekcje Ekonomii dla Dzieci. Poza tym fan żużla lubujący się w czytaniu przeróżnych książek i w sporcie.