Jacek Jasiński

Zarząd trójmiejskiego KoLibra zwołany decyzją prezesa Mateusza Schmidta: I – V-ce Prezes: Wojciech Machnio II – V-ce Prezes: Łukasz Samborski Sekretarz: Małgorzata Lemańczyk Skarbnik: Jacek Jasiński