Emil Szerszeń

Urodzony w 1994 r. w Żarach, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku związany ze Stowarzyszeniem KoLiber. Koordynator projektu „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży” w Warszawie i okolicach, zaangażowany w projekty: „Akademia Kolibra” i „Być jak”. Członek Korporacji Akademickiej Sarmatia i Koła Naukowego Prawa Bankowego na UW. Prywatnie zainteresowany literaturą klasyczną, filozofią polityczną i stosunkami międzynarodowymi.

27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym … Więcej