Członek komisji rewizyjnej oddziału Kraków

Bartłomiej Mazurek