Laureat Skrzydeł KoLibra

Adam Wojtasiewicz

Urodzony w 1979 roku w Warszawie. Aprioryczny antykomunista, aposterioryczny wolnościowiec. W szkole podstawowej szykanowany przez dyrekcję za znaczek Solidarności. Absolwent LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, studiował reżyserię filmową i telewizyjną oraz nauki polityczne. Laureat licznych nagród i wyróżnień za działalność w teatrach amatorskich. W KoLibrze od 2001 roku. W latach 2002 - 2003 prezes warszawskiego KoLibra a następnie prezes Stowarzyszenia KoLiber. Organizator kilku głośnych manifestacji i happeningów (min. koordynował pierwszy ogólnopolski Dzień Kapitalizmu) oraz wielu niezapomnianych, prawicowych spotkań towarzyskich. Wierzący.