Adam Tryzna

Strona domowa: https://www.facebook.com/adam.tryzna

Tel. 795142073

Jestem studentem Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Działam również w Kole Naukowym Gospodarki Nieruchomościami. Zapisałem się do KoLibra aby zmieniać Polskę na lepsze.