Stowarzyszenie KoLiber tworzą młodzi ludzie, którzy cenią sobie wolność i kreatywność. Jesteśmy ambitni, aktywni i przedsiębiorczy. Naszą energią do działania inspirujemy innych. Dołącz do nas, bo prawdziwa przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych!

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia KoLiber są cenieni specjaliści w zakresie ekonomii, prawa oraz mediów. To ludzie pełni pasji, którzy od lat aktywnie szerzą konserwatywno-liberalne wartości. Zgoda na przyznanie członkostwa honorowego wyrażana jest przez Radę Krajową na wniosek zarządu walnego zebrania jednego z oddziałów. Członkostwo honorowe przyznawane jest na Konwencie Stowarzyszenia.

Mecenasem Stowarzyszenia KoLiber zostaje osoba, która w ciągu roku udzieliła wsparcia naszej organizacji o wartości przynajmniej 360 PLN, czyli 1 PLN dziennie i wzięła udział w organizowanym co pół roku Spotkaniu Mecenasów. Tytuł Mecenasa Stowarzyszenia KoLiber zgodnie ze Statutem wręczany jest przez Prezesa Stowarzyszenia.

Skrzydła KoLibra to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana członkom Stowarzyszenia. Cele oraz kryteria wyboru laureatów Skrzydeł KoLibra określają ppkt. 2 i 3 regulaminu nagrody: §2 Celem przyznawania nagrody Skrzydła KoLibra jest uhonorowanie wysiłków laureata w pracy dla dobra organizacji oraz zachęcenie młodszych członków Stowarzyszenia do wzmożonej działalności na tym … Więcej

„Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym.” Powyższy fragment naszej Deklaracji Ideowej wykształcił nieformalną zasadę rotacji władz i zmiany pokoleniowej – doświadczeni już i sprawdzeni KoLibranci przekazują cenne rady i … Więcej