images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Bartłomiej Baran – Prezes

Bartłomiej Baran – Prezes

Bartłomiej Baran – Prezes

Bartłomiej Baran (ur. 19 lipca 1995 w Krasnymstawie) - prawnik, ekspert w Biurze Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber, współpracownik biura poselskiego posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego, słuchacz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej i zarządzanie finansami przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zdobywał m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w licznych organizacjach pozarządowych. W latach 2015-2019 współpracownik Zespołu Komunikacji, a następnie Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W latach 2018-2021 pracował w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, współtworząc urząd, następnie w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, a od 2019 r. jako koordynator Gabinetu Rzecznika. Posiada praktykę przy tworzeniu raportów i publikacji naukowych. Ma za sobą udział w wielu programach szkoleniowych, w tym Areté Academy w Wiedniu, Bolesław Kominek Youth European Forum we Wrocławiu i Brukseli, Szkole Letniej Tertio Millenio Seminar on the Free Society w Krakowie, Paderewski Academy w Warszawie oraz Central European Summer School w Lanckoronie i Tyńcu. Zdobywca wielu laurów w olimpiadach, konkursach i symulacjach, korespondujących z wiedzą o społeczeństwie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Lublina oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Związany ze środowiskiem Instytutu Tertio Millennio oraz warszawskich duszpasterstw akademickich. Angażował się w działalność wolontariacką Szlachetnej Paczki. Interesuje się psychologią, genealogią i poezją śpiewaną. Zna język angielski, uczy się rosyjskiego.

MOJE PUBLIKACJE

Agata Przepiórka – Sekretarz

Agata Przepiórka – Sekretarz

Kamil Ratajczyk – I Wiceprezes

Kamil Ratajczyk – I Wiceprezes

© 1999-2022 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found