Stowarzyszenie KoLiber tworzą młodzi ludzie, którzy cenią sobie wolność i kreatywność. Jesteśmy ambitni, aktywni i przedsiębiorczy. Naszą energią do działania inspirujemy innych. Dołącz do nas, bo prawdziwa przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych!

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia KoLiber są cenieni specjaliści w zakresie ekonomii, prawa oraz mediów. To ludzie pełni pasji, którzy od lat aktywnie szerzą konserwatywno-liberalne wartości. Zgoda na przyznanie członkostwa honorowego wyrażana jest przez Radę Krajową na wniosek zarządu walnego zebrania jednego z oddziałów. Członkostwo honorowe przyznawane jest na Konwencie Stowarzyszenia.

Każda osoba, która w ciągu roku wpłaci 600 zł staje się Mecenasem Stowarzyszenia KoLiber! Otrzymasz ten tytuł na rok, a każde kolejne 600 zł uprawnia Cię do posiadania tytułu Mecenasa przez kolejne lata. Przykładowo, ustawiając regularną wpłatę w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymasz tytuł Mecenasa na 2 lata, a wpłacając … Więcej

Skrzydła KoLibra to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana członkom Stowarzyszenia. Cele oraz kryteria wyboru laureatów Skrzydeł KoLibra określają ppkt. 2 i 3 regulaminu nagrody: §2Celem przyznawania nagrody Skrzydła KoLibra jest uhonorowanie wysiłków laureata w pracy dla dobra organizacji oraz zachęcenie młodszych członków Stowarzyszenia do wzmożonej działalności na tym polu.§3Nagrodę … Więcej

„Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym.” Powyższy fragment naszej Deklaracji Ideowej wykształcił nieformalną zasadę rotacji władz i zmiany pokoleniowej – doświadczeni już i sprawdzeni KoLibranci przekazują cenne rady i … Więcej