BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Lubelski KoLiber zdecydował się interweniować w sprawie upamiętnienia postaci prof. Henryka Raabego, pierwszego rektora UMCS. 30 marca władze lubelskiej uczelni odsłoniły na skwerze na terenie kampusu ławkę z odlaną z brązu rzeźbą profesora. Henryk Raabe współpracował aktywnie z władzami komunistycznymi tuż po II Wojnie Światowej kiedy to brutalnie rozprawiano się z antykomunistyczną opozycją, stąd w naszej opinii nie zasługuje on na szczególne wyrazy uznania ze strony społeczeństwa. Nasz protest został wysłany do rektora uczelni, prof. Andrzeja Dąbrowskiego. Oczekujemy, że Pan Rektor odpowie na nasze wątpliwości. Treść listu prezentujemy poniżej:                         

 

Lublin, dn. 10.04.2012 r.

 

Kacper Chołody

Prezes Oddziału Lubelskiego

Stowarzyszenia KoLiber

 

                                                                                              Jego Magnificencja

Prof. Dr hab. Andrzej Dąbrowski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Szanowny Panie Rektorze

Członkowie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia KoLiber pragną wyrazić dezaprobatę dla upamiętnienia w dniu 30 marca bieżącego roku postaci profesora Henryka Raabego, organizatora i pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poprzez postawienie na terenie kampusu uniwersyteckiego ławki z jego odlaną z brązu postacią.

Profesor Henryk Raabe, mimo niewątpliwych zasług w tworzeniu Uniwersytetu w Lublinie kształcącego dziś wielu zdolnych i ambitnych ludzi, ma w swoim życiorysie mniej chwalebne karty. Był członkiem fasadowej Krajowej Rady Narodowej, do śmierci był członkiem PZPR. Tuż po zakończeniu wojny pełnił funkcję ambasadora w Moskwie. Działał na rzecz komunistycznej władzy w okresie największych prześladowań antykomunistycznych środowisk patriotycznych.

Jako młodzi ludzie, partycypujący aktywnie w życiu lokalnej społeczności, nie zgadzamy się na stawianie na piedestale ludzi pomagających tworzyć w powojennej Polsce system totalitarny, który deptał ludzką godność i wolność, oddał naszą Ojczyznę w służbę obcego mocarstwa. Równocześnie prosimy o wyjaśnienie oprotestowanej przez nas decyzji.

  

                                                                                                 Z poważaniem,

Kacper Chołody

 w imieniu

Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found