BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W sobotę 10 marca odbyło się w oddziale lubelskim Walne Zebranie zwołane w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu. Ze stanowiska ustąpił Arkadiusz Jałowiec, któremu bardzo dziękujemy. Gratulacje zaś należą się nowemu szefowi lokalnych struktur, którym został Kacper Chołody.

Prezes Arkadiusz Jałowiec przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności władz, został przedstawiony stan finansowy oddziału. Członkowie przystąpili do głosowania nad absolutorium, które zostało udzielone.

Następnie, odchodzący Prezes zaproponował kandydaturę Kacpra Chołody na swoją funkcję. Została ona zaaprobowana w głosowaniu. Dwa kolejne stanowiska w zarządzie objęli: Arkadiusz Jałowiec jako Sekretarz oraz Robert Drabiec jako Skarbnik. W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli: Wojciech Naja, Michał Wolski oraz Jan Bondyra. Kacper Chołody przedstawił główne kierunki działania oddziału na najbliższy rok. Członkowie oddziału zadawali nowemu prezesowi pytania dotyczące jego wystąpienia.

Po czynnościach formalnych przyszedł czas na swobodną dyskusję nad celami lubelskiego KoLibra, a także zapoznanie się i rozmowa z nowymi sympatykami konserwatywno-liberalnych idei chcącymi wstąpić do oddziału.

Jeżeli i Ty chcesz do nas dołączyć, napisz: lublin@koliber.org

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found