BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W czwartek, 29 marca 2007 o godz. 17.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (Pl. Litewski 3) odbędzie się debata oxfordzka ?Czy wolność jednostki stoi wyżej niż interes narodu?? pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber (zwolennicy tezy) i Młodzieżą Wszechpolską (przeciwnicy).

W czwartek, 29 marca 2007 o godz. 17.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (Pl. Litewski 3) odbędzie się debata oxfordzka ?Czy wolność jednostki stoi wyżej niż interes narodu?? pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber (zwolennicy tezy) i Młodzieżą Wszechpolską (przeciwnicy). Poniżej prezentujemy zasady debaty .

1. Debaty konkursowe przebiegają wedle zasad właściwych debatom oxfordzkim,
2. Zasady debaty oxfordzkiej są następujące:

a) Dyskutują ze sobą dwie drużyny w składzie trzech osób, zwolennicy tezy i kontrtezy

b ) W każdej z drużyn następuje podział funkcji ( w zależności od liczby debatantów): – w przypadku nierównej liczby debatantów w drużynie, która wystawiła mniejszą reprezentację jeden z debatantów przemawia dwukrotnie.

c) Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy po stronie tezy.

d) Czas mówców jest ograniczony do: – pierwszy i ostatni mówca 5 minut. – drugi 4 minuty.

e) Po wypowiedzi ostatniego z mówców przewidziane jest maksimum 15 minut na zadawanie pytań do każdej z drużyn. Czas na zadanie pytania i odpowiedz na nie to 3 minuty

f) Po odpowiedzi na ostatnie pytanie publiczność przystępuje do ustalenia zwycięzcy debaty poprzez głosowanie na zasadach tajności i równości 1 osoba ma do dyspozycji 1 głos wybierając jedną z 2 możliwości.

g) Publiczność podejmuje swą decyzję, w swej ocenie odnosząc się do kunsztu retorycznego uczestników i celności zastosowanej argumentacji.

h) Debatą kieruje, otwiera ją i zamyka marszałek debaty.

i) Marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe.

j) Marszałek powołuje sekretarza debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu wypowiedzi, oraz informowanie że czas wypowiedzi został przekroczony.

k) W czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy mogą zgłaszać uwagi i pytania do mówcy, ale tylko za jego zgodą. Dzieje się to w następujący sposób: przeciwnik unosi prawą rękę do góry i informuje – ?Pytanie? albo ?Uwaga?, mówca może udzielić głosu pytającemu (mówiąc ?Proszę?) lub nie (mówiąc ?Dziękuję?). W przypadku zgody na wtrącenie czas mówcy nie ulega wydłużeniu o czas zabrany przez pytającego;

l) Uczestnicy debaty zwracają się do siebie per ?Pani, Panie?, każda z wypowiedzi powinna zacząć się od zwrotu w kierunku marszałka i publiczności np. ?Panie Marszałku (Pani Marszałek), Szanowna Publiczności??

m) Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found