images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W czwartek, 29 marca 2007 o godz. 17.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (Pl. Litewski 3) odbędzie się debata oxfordzka ?Czy wolność jednostki stoi wyżej niż interes narodu?? pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber (zwolennicy tezy) i Młodzieżą Wszechpolską (przeciwnicy).

W czwartek, 29 marca 2007 o godz. 17.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS w Lublinie (Pl. Litewski 3) odbędzie się debata oxfordzka ?Czy wolność jednostki stoi wyżej niż interes narodu?? pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber (zwolennicy tezy) i Młodzieżą Wszechpolską (przeciwnicy). Poniżej prezentujemy zasady debaty .

1. Debaty konkursowe przebiegają wedle zasad właściwych debatom oxfordzkim,
2. Zasady debaty oxfordzkiej są następujące:

a) Dyskutują ze sobą dwie drużyny w składzie trzech osób, zwolennicy tezy i kontrtezy

b ) W każdej z drużyn następuje podział funkcji ( w zależności od liczby debatantów): – w przypadku nierównej liczby debatantów w drużynie, która wystawiła mniejszą reprezentację jeden z debatantów przemawia dwukrotnie.

c) Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy po stronie tezy.

d) Czas mówców jest ograniczony do: – pierwszy i ostatni mówca 5 minut. – drugi 4 minuty.

e) Po wypowiedzi ostatniego z mówców przewidziane jest maksimum 15 minut na zadawanie pytań do każdej z drużyn. Czas na zadanie pytania i odpowiedz na nie to 3 minuty

f) Po odpowiedzi na ostatnie pytanie publiczność przystępuje do ustalenia zwycięzcy debaty poprzez głosowanie na zasadach tajności i równości 1 osoba ma do dyspozycji 1 głos wybierając jedną z 2 możliwości.

g) Publiczność podejmuje swą decyzję, w swej ocenie odnosząc się do kunsztu retorycznego uczestników i celności zastosowanej argumentacji.

h) Debatą kieruje, otwiera ją i zamyka marszałek debaty.

i) Marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe.

j) Marszałek powołuje sekretarza debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu wypowiedzi, oraz informowanie że czas wypowiedzi został przekroczony.

k) W czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy mogą zgłaszać uwagi i pytania do mówcy, ale tylko za jego zgodą. Dzieje się to w następujący sposób: przeciwnik unosi prawą rękę do góry i informuje – ?Pytanie? albo ?Uwaga?, mówca może udzielić głosu pytającemu (mówiąc ?Proszę?) lub nie (mówiąc ?Dziękuję?). W przypadku zgody na wtrącenie czas mówcy nie ulega wydłużeniu o czas zabrany przez pytającego;

l) Uczestnicy debaty zwracają się do siebie per ?Pani, Panie?, każda z wypowiedzi powinna zacząć się od zwrotu w kierunku marszałka i publiczności np. ?Panie Marszałku (Pani Marszałek), Szanowna Publiczności??

m) Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found