images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

LIST OTWARTY DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
PANI AGNIESZKI KOZŁOWSKIEJ-RAJEWICZ

Szanowna Pani Ministro,

Od czasu naszej rozmowy w telewizji „Superstacja”, podczas której wskazywała Pani na fakt, że obraźliwe zapisy w podręcznikach szkolnych, takie jak „Ala ma kota”, mogą tworzyć i utrwalać krzywdzące dla kobiet stereotypy, z wielką uwagą śledzę Pani działalność i zaangażowanie na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Ubolewam, że w trakcie programu pozwoliłem sobie wyrazić opinię jakoby urząd, którym Pani Ministra kieruje, był zupełnie niepotrzebny. Wynikało to po prostu z niewiedzy i nieznajomości problemów, którym stawia Pani czoła.

Wystarczy choćby zapoznać się z opisaną na stronach urzędu**  interwencją Pani Ministry w sprawie ograniczenia mężczyznom dostępu do strefy saun „Świątynie Relaksu”, jakie wprowadziła spółka Termy Maltańskie w Poznaniu, aby przekonać się, że podejmuje Pani w swojej pracy tematy społecznie ważne i potrzebne. Gdyby nie urząd Pełnomocnika ds. Równego Traktowania prawdopodobnie do dziś mielibyśmy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, w której to w środy z saun mogły korzystać wyłącznie kobiety. Jednak dzięki Pani rewolucyjnej czujności i zaangażowaniu, Termy Maltańskie zweryfikowały swoją ofertę i zadecydowały o wprowadzeniu analogicznej propozycji dla mężczyzn w poniedziałki. To się nazywa skuteczność działania i determinacja!

Mam nadzieję, że nie poprzestanie Pani na saunach i pod kątem dyskryminacji płciowej zweryfikuje również oferty salonów urody czy zakładów kosmetycznych. Nie można przecież pozwolić, aby zależność popytu i podaży lub mityczna niewidzialna ręka decydowały o ofercie rynkowej. Należy poddać ją przede wszystkim doktrynie równości i równouprawnienia.  

z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Seweryn Szwarocki

__

** http://rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/skargi-w-sprawie-ograniczenia-mezczyznom-dostepu-do-strefy-saun

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

  • image not found
  • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
    Wolności - Centrum Rozwoju
    Społeczenstwa Obywatelskiego
    ze środkow Programu Rozwoju
    Organizacji Obywatelskich
    na lata 2018 - 2030

  • image not found