images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Szanowny Pani Przewodniczący,

Z wielkim niepokojem przyjmujemy informację o odrzuceniu przez KRRiT wniosku Telewizji TRWAM o przyznanie tej stacji miejsca na tzw. multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, co może w niedługim czasie spowodować istotne ograniczenie dostępu widzów do możliwości oglądania tej telewizji. Opinii publicznej nie zostały bowiem przekazane konkretne argumenty uzasadniające taką decyzję, co rodzi podejrzenie, że mogła mieć ona podłoże polityczne, a kierowanie się takimi przesłankami przez konstytucyjny organ, jakim jest KRRiT byłoby bardzo bulwersujące.

Nasze wątpliwości potęguje dodatkowo fakt, iż KRRiT przyznała miejsce na multipleksie stacjom znacznie słabiej umocowanych na rynku medialnym, których wnioski, jak możemy dowiedzieć się z mediów, miały być znacznie słabsze, a niekiedy wręcz obarczone błędami.

Kierując się deklaracją ideową Stowarzyszenia KoLiber uważamy, że wolność jednostki jest wartością nadrzędną i nie powinna być sztucznie ograniczana. To widzowie powinni decydować co chcą oglądać, a urzędnicy nie mają prawa im tego narzucać. TV TRWAM ma dużą rzeszę widzów i nie ma powodu, aby widzów tych dyskryminować poprzez uniemożliwienie im oglądania tej telewizji, która im odpowiada.

Poza tym stoimy na stanowisku, że jedynie pluralizm na rynku medialnym może spowodować konkurencję pomiędzy stacjami, a co za tym idzie wpłynąć na podwyższenie jakości ich programów.

Mamy więc nadzieję, że KRRiT wyjaśni opinii publicznej powody swojej decyzji, a także, że w  rozstrzyganiu o tym które stacje dostaną miejsce na multipleksie zadecydują jedynie względy merytoryczne, a nie jakiekolwiek inne.

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found