images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym raportem pt. „Kryteria polityczne w cyberbezpieczeństwie. Ile będą kosztować Polaków?”. Celem raportu jest analiza potencjalnych prawnych i ekonomicznych skutków geopolitycznych kryteriów wyboru dostawcy sprzętu dla budowanej sieci 5G zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Temat ten budzi obecnie duże zainteresowanie w debacie publicznej, a decyzje podjęte przez polskiego ustawodawcę, a następnie organy oceniające ryzyko poszczególnych dostawców, będą miały ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej szczegółowo przeanalizowaliśmy projekt nowelizacji KSC pod kątem budzących kontrowersje propozycji: wprowadzenia procedury oceny ryzyka dostawcy sprzętu, obowiązku wymiany sprzętu pochodzącego od dostawcy uznanego za ryzykownego oraz wprowadzenia instytucji tzw. polecenia zabezpieczającego. W drugiej przedstawione zostały szerokie perspektywy potencjalnego zastosowania sieci mobilnej piątej generacji, przewidywane korzyści społeczno-gospodarcze z jej wdrożenia oraz skutki arbitralnego ograniczenia konkurencji na rynku dostawców ze względu na kryteria geopolityczne.

W naszej opinii jako państwo nie funkcjonujemy w próżni, powinniśmy zatem brać pod uwagę kontekst geopolityczny, jednak proponowane kryteria są na tyle nieprecyzyjne i arbitralne, że rodzą ogromne ryzyko nadużyć oraz negatywnych skutków ekonomicznych, prawnych, a nawet cywilizacyjnych w przypadku podjęcia nieprzemyślanej decyzji o ograniczeniu konkurencji.

Rekomendujemy m.in. doprecyzowanie kryteriów oceny ryzyka dostawców w kierunku położenia większego nacisku na kryteria techniczne oraz doprecyzowania zasad oceny kryteriów nietechnicznych. W tym celu należy zrezygnować z tak nieprecyzyjnych pojęć jak „prawdopodobieństwo”, „kontrola” czy „zdolność ingerencji w swobodę działalności gospodarczej”. Ponadto proponujemy dodanie do kryteriów oceny obowiązkową analizę skutków finansowych każdej decyzji uznającej danego dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka, wprowadzenie zasady pełnej rekompensaty finansowej dla operatorów, którzy będą zmuszeni do wymiany sprzętu w wyniku decyzji uznającej danego dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka oraz wydłużenie okresu na wymianę sprzętu do 10 lat. Dodatkowo proponujemy zróżnicowanie poziomu ochrony infrastruktury z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa poprzez ustalenie wyższych wymogów dla infrastruktury krytycznej oraz niższych dla pozostałej, w tym rozważenie wzorem Finlandii ograniczenia restrykcji do elementów infrastruktury tworzących rdzeń sieci.

Całość raportu dostępna jest dostępna pod linkiem.

Zapraszamy do lektury raportu!

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found