images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Próg ostrożnościowy został przekroczony. Dług publiczny dławi polską gospodarkę i krępuje przedsiębiorców. Rząd musi zacisnąć pasa i ograniczyć wydatki.

OŚWIADCZENIE WS. PRZEKROCZENIA PROGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

 

    Ogólnopolskie Stowarzyszenie KoLiber, inicjator kampanii „Polska bez Długu”, jest poważnie zaniepokojone faktem, że dług publiczny w 2010r. ma wzrosnąć o 112,5 miliarda złotych (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Jednocześnie jeszcze większe nasze zdumienie wywołuje fakt, że informacja ta w ogóle nie przedostała się do opinii publicznej.

    Tak duży przyrost długu spowoduje przekroczenie 55% progu ostrożnościowego wysokości długu publicznego w relacji do PKB. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 86) w przypadku, gdy wartość państwowego długu publicznego w relacji do PKB jest większa niż 55%, a mniejsza od 60%, to Rada Ministrów musi przygotować na następny rok budżet bez deficytu lub taki, który zapewni spadek zadłużenia w relacji do PKB. Zamiast tego możemy zaobserwować sztuki księgowe, jakie wykonuje Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski, celem zamydlenia oczu i ukrycia faktycznego zadłużenia. Część instytucji wyłącza się z definicji finansów publicznych, część się włącza, tylko po to by zmniejszyć wysokość długu na papierze. Realnie jednak ten dług istnieje i w przyszłości będą go musieli spłacić wszyscy Polacy.

    Dlatego wzywamy rząd do przestrzegania prawa i przygotowania nowelizacji budżetowej na 2011r., zakładającej budżet Państwa bez deficytu. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Posłów Sejmu Rzeczpospolitej by zastąpili ust. 5, art. 216, Konstytucji Rzeczpospolitej, który stanowi:

    „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

    Przepisem:

    „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których wzrośnie nominalny państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa.”

    Przedkładamy powyższe rozwiązanie, ponieważ chcielibyśmy pomóc w tej trudnej sytuacji. Marzy nam się państwo, które nie zniewala swoich obywateli i nie urządza igrzysk kosztem młodszych pokoleń.

 

 

Marcin Kamiński, prezes Stowarzyszenia KoLiber

Igor Pawłowski, kierownik projektu „Polska bez długu”

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl