BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Próg ostrożnościowy został przekroczony. Dług publiczny dławi polską gospodarkę i krępuje przedsiębiorców. Rząd musi zacisnąć pasa i ograniczyć wydatki.

OŚWIADCZENIE WS. PRZEKROCZENIA PROGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH

 

    Ogólnopolskie Stowarzyszenie KoLiber, inicjator kampanii „Polska bez Długu”, jest poważnie zaniepokojone faktem, że dług publiczny w 2010r. ma wzrosnąć o 112,5 miliarda złotych (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Jednocześnie jeszcze większe nasze zdumienie wywołuje fakt, że informacja ta w ogóle nie przedostała się do opinii publicznej.

    Tak duży przyrost długu spowoduje przekroczenie 55% progu ostrożnościowego wysokości długu publicznego w relacji do PKB. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 86) w przypadku, gdy wartość państwowego długu publicznego w relacji do PKB jest większa niż 55%, a mniejsza od 60%, to Rada Ministrów musi przygotować na następny rok budżet bez deficytu lub taki, który zapewni spadek zadłużenia w relacji do PKB. Zamiast tego możemy zaobserwować sztuki księgowe, jakie wykonuje Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski, celem zamydlenia oczu i ukrycia faktycznego zadłużenia. Część instytucji wyłącza się z definicji finansów publicznych, część się włącza, tylko po to by zmniejszyć wysokość długu na papierze. Realnie jednak ten dług istnieje i w przyszłości będą go musieli spłacić wszyscy Polacy.

    Dlatego wzywamy rząd do przestrzegania prawa i przygotowania nowelizacji budżetowej na 2011r., zakładającej budżet Państwa bez deficytu. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Posłów Sejmu Rzeczpospolitej by zastąpili ust. 5, art. 216, Konstytucji Rzeczpospolitej, który stanowi:

    „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

    Przepisem:

    „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których wzrośnie nominalny państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa.”

    Przedkładamy powyższe rozwiązanie, ponieważ chcielibyśmy pomóc w tej trudnej sytuacji. Marzy nam się państwo, które nie zniewala swoich obywateli i nie urządza igrzysk kosztem młodszych pokoleń.

 

 

Marcin Kamiński, prezes Stowarzyszenia KoLiber

Igor Pawłowski, kierownik projektu „Polska bez długu”

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found