Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Konwent wybiera Prezesa na roczną kadencję, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na czas dwóch kolejnych kadencji Prezesa oraz członków Sądu Naczelnego na czas kadencji Prezesa. Dodatkowo Konwent wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa i Centralnej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego, zmienia Statut większością 2/3 głosów, ustala wysokość centralnych składek członkowskich i wpisowego oraz określa cele i linię działania Stowarzyszenia.

W obradach Konwentu biorą udział delegaci wybrani przez oddziały, członkowie Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Naczelnego.

Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Warszawa, Mecenas KoLibra

Ma 28 lat.
Z wykształcenia ekonomista – absolwent ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z zawodu doradca finansowy.
Z powołania sołtys Ciechanowczyka – swojej rodzinnej miejscowości na Podlasiu. Z zamiłowania podróżnik.Z przekonania patriota i wolnorynkowiec.
W KoLibrze formalnie od 2008 roku, wcześniej jako sympatyk. Pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego (2009), przez dwie kadencje Prezesa w Zarządzie Głównym (2010-2011) oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego (2012). Reaktywował projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra (LUK), za jego przyczyną rozkręciliśmy projekty Stołecznych Debat Młodych czy Polska bez długu, prowadziliśmy też wiele innych działań. Obecnie delegat oddziału oraz Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego (druga kadencja).
Wiecznie zabiegany, a jednocześnie mający czas na wszystko. Uważa, że w każdej sytuacji należy szukać porozumienia, a nie mnożyć podziały. Jego cechą charakterystyczną jest umiejętność komunikowania się dosłownie z każdym.
Należy również do Polskiej Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego.

Więcej

Przewodniczący Sądu Naczelnego

Rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współzałożyciel działającego na WPiA UAM Koła Naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Organizator i współorganizator licznych eventów (m.in. największy w Poznaniu protest przeciwko ACTA w 2012 r.), pomysłodawca imprezy Toast za Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim, jeden z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, zaangażowany w przeróżne projekty (m.in. prowadził lekcje ekonomii w ramach projektów Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Wykładowca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią, w wolnych chwilach fan dobrej książki i dobrej muzyki, a także piłki nożnej i siatkówki (szczególnie jej plażowej odmiany, którą lubi uprawiać podczas wakacji w swoich rodzinnych stronach w Giewartowie nad największym jeziorem w Wielkopolsce – Jeziorem Powidzkim), miłośnik kultury hip-hop. Światopoglądowo zawieszony gdzieś pomiędzy konserwatywnym liberalizmem a minarchistycznym paleolibertarianizmem, podobnie jak A. de Tocqueville „stworzył sobie ideę wolności umiarkowanej, statecznej i powściąganej wierzeniami, obyczajami i prawami, zachwycił się powabami tej wolności i stała się ona namiętnością jego życia”. Dlatego też działa w KoLibrze, do którego dołączył w październiku 2010 roku i w którym sprawował liczne funkcje:
sekretarz oddziału Poznań (październik 2010- styczeń 2011), wiceprezes i sekretarz oddziału Poznań (styczeń 2011 – styczeń 2012), prezes oddziału Poznań (styczeń 2012 – styczeń 2015), sekretarz Zarządu Głównego (kwiecień 2012 – grudzień 2012), Prezes Stowarzyszenia KoLiber (grudzień 2014 – grudzień 2015), sędzia Sądu Naczelnego (grudzień 2015 – grudzień 2016), przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Poznań (styczeń 2017 – grudzień 2017), przewodniczący Sądu Naczelnego (grudzień 2017-obecnie)

Więcej

Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej

Jestem absolwentem prawa UMCS w Lublinie. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz pracuję w administracji samorządowej. Interesuję się polityką i ekonomią. Wolne chwile spędzam na grze w szachy. Pasjonuje mnie także narciarstwo. W Stowarzyszeniu KoLiber działam od 2012 roku. Od kwietnia do grudnia 2014 roku pełniłem funkcję Prezesa.

Więcej

Prezes oddziału Lublin, Mecenas Stowarzyszenia KoLiber, Laureat Złotych Skrzydeł

W KoLibrze od listopada RP 2013. Od stycznia 2015 do kwietnia 2019 z krótką przerwą (ze względów formalnych) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału Lublin. Od czerwca 2016 do stycznia 2017 r. przewodniczący Centrum Koordynacji Wewnętrznej. Od czerwca 2019 r. prezes oddziału Lublin. Absolwent farmacji, pracownik Narodowego Instytutu Leków. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Prowadzący stoiska z wodami leczniczymi podczas Lubelskich Konferencji Magnezologicznych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m. in. takie tematy jak wody lecznicze i mineralne, pierwiastki, farmakologia układu nerwowego tematy z pogranicza chemii i medycyny, analityka chemiczna i farmaceutyczna, walidacja metod analitycznych, badania kliniczne, przemysł farmaceutyczny, współpraca przemysłu z nauką, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, popularyzacja nauki. Zwolennik współpracy nauki z przemysłem na wzór krajów takich jak np. USA, Japonia, Tajwan czy Nowa Zelandia. Zwolennik rozwoju R&D w Polsce.
Lublinianin z Czechowa z urodzenia, w wieku 6 lat przeprowadził się do Warszawy gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim oraz XI LO im. Mikołaja Reja (to samo które ukończył pierwszy Prezes nie-założyciel KoLibra). Na studiach z powrotem w Lublinie. Z pochodzenia Chełmianin, gdzie mimo pewnych trudności usilnie stara się założyć koło Kolibra. Zaś tradycyjnie Ród Prostów pochodzi z malowniczej miejscowości Colmar w Alzacji, obecnie we Francji. Rafał uważa Alzację za region Francji, jest przeciwnikiem alzackiego separatyzmu, choć jednocześnie ubolewa nad nieznajomością języka alzackiego przez młodych Alzatczyków. Niechętny proniemieckim ambicjom Alzatczyków jak i innych ludów staroalemańskich (Wirtemberczycy, część Szwajcarów).
Działacz na rzecz Kresów. Koordynator akcji „Książka dla kresowiaka” na terenie województwa lubelskiego, zaangażowany również w inne akcje na rzecz Kresów („Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”, „Znicze na Wołyń”, „”Akcja Paczka- Pomoc polakom na Wschodzie”). Specjalista ds. farmacji w obszarze ochrony życia poczętego. Dawniej reprezentował lubelskiego KoLibra podczas Marszu dla Życia i Rodziny.
Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Zwolennik wyjścia spod okupacji Unii Europejskiej. Uważa że Unia w dzisiejszym kształcie nie różni się od RWPG. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich.
Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański. Śpiewa w Schola Gregoriana Josephoviensis podczas Mszy trydenckich w Parafii pw. Św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie nad Wisłą.
Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego). Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie, który uważa za najpiękniejszy miesiąc w życiu.

Więcej
Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych.
W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. W latach 2015-2016 pełnił funkcję prezesa oddziału Trójmiasto. W latach 2017-2018 wiceprezes Zarządu Głównego stowarzyszenia.
Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w III sektorze.
Więcej

Wiceprezes oddziału Katowice

Urodzony w 1991 roku w Chorzowie. Doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim. W KoLibrze od stycznia 2013 roku. Uczestnik oraz organizator wielu konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół filozofii politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej. Światopoglądowo konserwatywny liberał oraz tradycjonalista katolicki. Górnoślązak z urodzenia i z przekonania.

Więcej

Sędzia Sądu Naczelnego

Prawnik, w KoLibrze od 2011 r. W latach 2011-12 wiceprezes o/Trójmiasto. Wiceprezes (2013-14) i sekretarz (2014-15) o/Warszawa. Obserwator wyborów OBWE. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się dyplomacją ekonomiczną i bezpieczeństwem energetycznym. W wolnej chwili grać w gry komputerowe, czytać książki fantasy i kibicować FC Barcelonie. Jest współautorem bloga o piwach rzemieślniczych podchmieleni.pl.
Więcej

Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Wrocław

Urodzony 11.01.1992. Wrocławianin z krwi i kości. Członek Stowarzyszenia KoLiber od lipca 2013 roku. Od lipca 2014 roku sekretarz oddziału, a od lutego 2015 roku także jego wiceprezes. Od lipca 2015 roku pełnił funkcję prezesa oddziału do czerwca 2016 roku kiedy to objął funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału.

Magister fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także polsko-francuskich studiów z zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu we współpracy z Trzynastym Uniwersytetem w Paryżu. Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.

Wolnościowiec i patriota. Ideami konserwatywno-liberalnym zainteresował się na początku studiów i od tamtego czasu wciąż rozwija swoją wiedzę z dziedzin ekonomii, historii i polityki. Interesuje się muzyką i fizjoterapią. W wolnym czasie zapalony biegacz i cyklista.

Więcej

Sekretarz Stowarzyszenia

Absolwent geografii i student filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Z wiary tradycyjny katolik, z przekonań konserwatysta, monarchista i wolnorynkowiec. W KoLibrze od października 2013. Wcześniej udzielał się także w Klubie Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku. W 2015 prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego im. Adama Heydla. Członek Korporacji Akademickiej ZAG Wisła, a od października 2015 prezes koła czynnego. W wolnym czasie apologeta katolicki, piwowar, biegacz i podróżnik.

Więcej

Prezes oddziału Olsztyn

Były skarbnik oddziału. Studiuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Więcej

Członek Sądu Naczelnego

Radca prawny, koordynator Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w Krakowie, były prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia KoLiber oraz wiceprezes Fundacji Odmalujmy Polskę. Interesuje się powiązaniami pomiędzy prawem, polityką i ekonomią; energetyką, geopolityką, historią Polski i sportem.

Więcej

Skarbnik oddziału Wrocław

Urodzony 1. maja 1992 w Milicz, czlonek KoLibra od grudnia 2014. Programista z zawodu i wykształcenia, student Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersystetu Wrocławskiego (kierunek: informatyka) w latach 2011-2016. Samozwańczy muzyk (gra na instr. klawiszowych, gitarze elektrycznej i basowej), zapalony podróżnik, w wolnych chwilach trenuje BJJ. Patriota, tradycyjny katolik i libertarianin.

Więcej

Koordynator projektu KoLiber dla Życia

W czerwcu 2015 roku przystąpiła do Stowarzyszenia KoLiber oddział Poznań.
W latach 2016-2017 była koordynatorem projektu KoLiber dla Życia.

Z zawodu architekt, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Na liście jej zainteresowań, oprócz architektury, znajduje się malarstwo, rysunek, grafika, projektowanie ubioru i psychologia.

Jeżdżąc rowerem do pracy łączy przyjemne z pożytecznym. W wolnym czasie gra w squasha.

Przebyła też drogę harcerską, była przyboczną w Poznańskiej Drużynie Wędrowniczek „Grań”.

Więcej

Jestem absolwentką ekonomii i finansów uniwersytetu Queen Mary w Londynie, członkiem Kolibra od czerwca 2015 roku i stowarzyszenia Patriae Fidelis w latach 2013-2015. Interesuję się matematyką, ekonomią, programowaniem, bankowością, polityką i historią (w szczególności II wojny światowej i obyczajowej strony życia w dwudziestoleciu międzywojennym). W wolnych chwilach gram w szachy. Angażuję się również w Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Mieszkam i pracuję w Warszawie.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz ekspert Centrum Analiz KoLibra związany z organizacją od 2015 roku. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, filozofii, ekonomii i prawa. Doświadczenie poza trzecim sektorem zdobywał jako asystent merytoryczny posłów na Sejm RP w zakresie opiniowania oraz analizy projektów ustaw. Absolwent seminarium Liberty: Road to Civil Society w Winston-Salem w Północnej Karolinie na Wake Forest University organizowanego przez Institute for Humane Studies – prestiżowego think-tanku działajacego przy George Mason University w Wirginii. Ponadto podwójny absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Prywatnie miłośnik podróży.

Więcej

Prezes oddziału Wrocław

W stowarzyszeniu KoLiber od listopada 2015, od czerwca 2017 roku prezes wrocławskich struktur stowarzyszenia. Magister politologii, w której kręgu zainteresowań naukowych znajduje się filozofia i doktryny polityczne.

Więcej