images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Warszawa, 10.05.2008

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia Koliber nr 2008/05/10/CEN/PRE/01
o zwołaniu Konwentu Nadzwyczajnego

Zgodnie z Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej nr 2008/05/07/CEN/KR/02 w sprawie zwołania Konwentu Nadzwyczajnego, zwołuję Konwent Nadzwyczajny do Warszawy, na 25 maja 2008.

Karol Wyszyński
Prezes Zarządu Głównego

Warszawa, 10.05.2008

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia Koliber nr 2008/05/10/CEN/PRE/01
o zwołaniu Konwentu Nadzwyczajnego

Zgodnie z Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej nr 2008/05/07/CEN/KR/02 w sprawie zwołania Konwentu Nadzwyczajnego, zwołuję Konwent Nadzwyczajny do Warszawy, na 25 maja 2008. Proponowany porządek obrad:

a. Otwarcie obrad przez Prezesa.
b. Wybór przewodniczącego obrad i członków prezydium.
c. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
d. Przyjęcie porządku obrad.
e. Informacja Prezesa.
f. Odwołanie Prezesa.
g. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa.
h. Prezentacja kandydatów na Prezesa.
i. Wybór Prezesa.
j. Zamknięcie obrad.

Karol Wyszyński
Prezes Zarządu Głównego

Więcej informacji na Forum Stowarzyszenia

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found