images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Konwentu.

Termin: 8 grudnia 2007 roku, godz. 12.00 (pierwszy termin), godz. 13.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa

7 grudnia (piątek):

18:30 Spotkanie na temat: „Katolickie spojrzenie na traktat reformujący”, ul. Nowogrodzka 44/7

8 grudnia (sobota):

12:00 Pierwszy termin Konwentu, miejsce: nowootwarta sala konferencyjna nad Clubem 70 ul. Waliców 9 w Warszawie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DELEGATÓW ODDZIAŁÓW
Stowarzyszenia KoLiber!!

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Konwentu.

Termin: 8 grudnia 2007 roku, godz. 12.00 (pierwszy termin), godz. 13.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa

7 grudnia (piątek):

18:30 Spotkanie na temat: „Katolickie spojrzenie na traktat reformujący”, ul. Nowogrodzka 44/7

8 grudnia (sobota):

12:00 Pierwszy termin Konwentu, miejsce: nowootwarta sala konferencyjna nad Clubem 70 ul. Waliców 9 w Warszawie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DELEGATÓW ODDZIAŁÓW
Stowarzyszenia KoLiber!!

Porządek obrad Konwentu:

1. Otwarcie obrad przez prezesa.
2. Wybór przewodniczącego obrad i członków prezydium.
3. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie prezesa i członków zarządu z działalności.
6. Sprawozdanie CKR.
7. Dyskusja i pytania do prezesa oraz członków zarządu.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu.
9. Propozycje zmian Statucie
10. Głosowanie nad propozycjami zmian w Statucie
11. Prezentacja Założeń Programowych
12. Głosowanie nad Założeniami Programowymi
13. Prezentacja KoLibrowego ABC
14. Głosowanie nad KoLibrowym ABC
15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa, pytania do kandydatów.
16. Wybór prezesa. .
17. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Sądu Naczelnego.
18. Wybór członków Sądu Naczelnego.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jacek Spendel
Prezes Zarządu Głównego

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found