images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Konwentu.

Termin: 8 grudnia 2007 roku, godz. 12.00 (pierwszy termin), godz. 13.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa

7 grudnia (piątek):

18:30 Spotkanie na temat: „Katolickie spojrzenie na traktat reformujący”, ul. Nowogrodzka 44/7

8 grudnia (sobota):

12:00 Pierwszy termin Konwentu, miejsce: nowootwarta sala konferencyjna nad Clubem 70 ul. Waliców 9 w Warszawie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DELEGATÓW ODDZIAŁÓW
Stowarzyszenia KoLiber!!

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu Konwentu.

Termin: 8 grudnia 2007 roku, godz. 12.00 (pierwszy termin), godz. 13.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa

7 grudnia (piątek):

18:30 Spotkanie na temat: „Katolickie spojrzenie na traktat reformujący”, ul. Nowogrodzka 44/7

8 grudnia (sobota):

12:00 Pierwszy termin Konwentu, miejsce: nowootwarta sala konferencyjna nad Clubem 70 ul. Waliców 9 w Warszawie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DELEGATÓW ODDZIAŁÓW
Stowarzyszenia KoLiber!!

Porządek obrad Konwentu:

1. Otwarcie obrad przez prezesa.
2. Wybór przewodniczącego obrad i członków prezydium.
3. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie prezesa i członków zarządu z działalności.
6. Sprawozdanie CKR.
7. Dyskusja i pytania do prezesa oraz członków zarządu.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu.
9. Propozycje zmian Statucie
10. Głosowanie nad propozycjami zmian w Statucie
11. Prezentacja Założeń Programowych
12. Głosowanie nad Założeniami Programowymi
13. Prezentacja KoLibrowego ABC
14. Głosowanie nad KoLibrowym ABC
15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa, pytania do kandydatów.
16. Wybór prezesa. .
17. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Sądu Naczelnego.
18. Wybór członków Sądu Naczelnego.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jacek Spendel
Prezes Zarządu Głównego

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found