Stowarzyszenie KoLiber

al. Solidarności 82

00 – 145 Warszawa

 

VWBank Direct 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001

Data rejestracji: 17 kwietnia 2000 roku

Numer rejestrowy: KRS 0000111237

NIP: 524-257-93-54

REGON: 016361530

 

e-mail: Agata Przepiórka

Kontakt do władz lokalnych oddziałów stowarzyszenia podany jest na witrynach oddziałowych.

Kontakt do koordynatorów projektów podany jest na witrynach projektowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych ekspertów z Centrum Analiz, opracowaniami tematycznymi dotyczącymi prowadzonych przez nas projektów oraz oświadczeniami i stanowiskami w sprawie aktualnych wydarzeń.   Biuro Prasowe Stowarzyszenia KoLiber al. Solidarności 82 00-145 Warszawa

W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Stowarzyszenia wybierany przez Konwent na roczną kadencję oraz powoływani przez niego pozostali członkowie Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, kieruje pracami Zarządu Głównego. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje … Więcej

Skontaktuj się z nami