images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Znamy już prace magisterskie dopuszczone do finału II Edycji Konkursu Magister PAFERE. W tym roku jest ich 15. Rada Konkursu w składzie: Paweł Toboła-Pertkiewicz, Paweł Sztąberek i Konrad Rajca stanęła przed nie lada zadaniem, ponieważ poziom tegorocznej edycji konkursu był naprawdę wysoki. – Niektóre decyzje nie były jednomyślne. Każdy z nas dostrzegał w poszczególnych pracach coś wyjątkowego. Nie zawsze były to te same rzeczy – podkreśla Konrad Rajca, koordynator konkursu.

Oto prace zakwalifikowane do finału II Edycji konkursu Magister PAFERE:

Znamy już prace magisterskie dopuszczone do finału II Edycji Konkursu Magister PAFERE. W tym roku jest ich 15. Rada Konkursu w składzie: Paweł Toboła-Pertkiewicz, Paweł Sztąberek i Konrad Rajca stanęła przed nie lada zadaniem, ponieważ poziom tegorocznej edycji konkursu był naprawdę wysoki. – Niektóre decyzje nie były jednomyślne. Każdy z nas dostrzegał w poszczególnych pracach coś wyjątkowego. Nie zawsze były to te same rzeczy – podkreśla Konrad Rajca, koordynator konkursu.

Oto prace zakwalifikowane do finału II Edycji konkursu Magister PAFERE:

Adam Duraj – Gospodarka Wenezueli oparta na surowcach energetycznych oraz Socjalizm XXI w. w procesie globalizacji
Uczelnia: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn
Promotor: prof. dr hab. Roman Kisiel

Anna Paluszkiewicz – Polska w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej – argumenty za i przeciw
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
Promotor: dr Eryk Łon

Arkadiusz Nowak – Myśl Chrześcijańska Wobec Socjalizmu i Kapitalizmu (Emmanuel Mounier a Michael Novak)
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Promotor: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński

Karol Pogorzelski – Od homo-oeconomicusa do człowieka-przedsiębiorcy. Próba rekonstrukcji koncepcji człowieka gospodarującego w programie badawczym szkoły austriackiej.
Uczelnia: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hockuba

Ludwik Papaj – Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa.
Uczelnia: Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
Promotor: Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

Magdalena Kawalec – Szkoły i Kierunki myśli ekonomicznej wśród laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w latach 1969 – 2008
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej
Promotor: Prof. dr hab. Janusz Płaczek

Magdalena Romik – Energetyka jądrowa jako gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski
Uczelnia: Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków
Promotor: dr inż. Tadeusz Olkuski

Marcin Chmielowski – Konserwatyzm i postkonserwatyzm w myśli Hansa – Hermana Hoppego
Uczelnia: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagieloński
Promotor: prof. Dr hab. Bogdan Szlachta

Marta Olesińska – Egzemplifikacja politycznych uwarunkowań strategii marketingowej koncernu energetycznego Gazprom w relacjach z krajami WNP
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii
Promotor: Prof. AE dr. hab Tadeusz Sporek

Michał Krzak – Funkcja zasad etyki gospodarczej w działach zarządzania zasobami ludzkimi
Uczelnia: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: Alicja Miś

Natalia Kwiatkowska – Etyka w polskim sektorze farmaceutycznym
Uczelnia: Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu
Promotor: Dr Waldemar Tyc

Piotr Śliwiński – Podatek liniowy
Uczelnia: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Promotor: Prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Tymoteusz Juszczak – Koncepcja państwa, gospodarki i społeczeństwa u ordoliberałów
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Jagoda Pogorzelec – NewConnect jako nowe źródło finansowania działalności przedsiębiorstw. (Na przykładzie Auxilium S.A.)
Uczelnia: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
Promotor: Piotr Jedynak

Teresa Gotfryd – Protestantyzm a rozwój kapitalizmu
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii
Promotor: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Piotr Franus – Rola i znaczenie instytucji państwowych w okresie kryzysów finansowych.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomii
Promotor: Anna Miarecka

Gratulujemy!

Ostateczna decyzja w kwestii wyboru najlepszych prac należy teraz do jury w składzie:
Prof. Witold Kwaśnicki – Przewodniczący jury, ekonomista, Uniwersytet Wrocławski,
Prof. Em. Andrzej Brzeski – ekonomista, University of California at Davis, członek Mont Pelerin Society
Prof. Michał Wojciechowski – teolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Jan Kłos – filozof, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr Sebastian Musioł – dziennikarz, Gość Niedzielny
Dr Eryk Łon – ekonomista, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Andrzej Szczęśniak – ekspert rynku paliw.

Zwycięskie prace będą znane w styczniu 2010 roku.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found