images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W Krakowie 19 maja kilku członków Stowarzyszenia KoLiber wzięło udział w organizowanej przez amerykański Acton Institute konferencji „Ku społeczeństwu komercyjnemu. Kultura a droga do zamożności”. Konferencja miała charakter kolejnej z serii międzynarodowych konferencji zatytułowanej “Poverty, Enterpreneurship & Integral Development” skierowanej do obecnych i przyszłych liderów katolickich w krajach rozwijających się oraz przechodzących transformację.

    W Krakowie 19 maja kilku członków Stowarzyszenia KoLiber wzięło udział w organizowanej przez amerykański Acton Institute konferencji „Ku społeczeństwu komercyjnemu. Kultura a droga do zamożności".  Konferencja miała charakter kolejnej z serii międzynarodowych konferencji zatytułowanej “Poverty, Enterpreneurship & Integral Development” skierowanej do obecnych i przyszłych liderów katolickich w krajach rozwijających się oraz przechodzących transformację.
    W konferencji wzięli udział m.in. prezes Acton Institute, ks. Robert Sirico, były premier Estonii dr Mart Laar, były premier Polski i szef
NBP prof. Leszek Balcerowicz, prezes Instytutu Tertio Millenio, ks. Dr Maciej Zięba OP, prezes Herbewo International Andrzej Barański, brytyjski dziennikarz konserwatywny John O’Sullivan oraz prof. Jan Kłos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Składająca się z dwóch sesji konferencja poruszała wiele tematów, można jednak było dotrzec pewną ich wspólną cechę jaką jest zmiana społeczna, przejście od gospodarki centralnie sterowanej do wolności gospodarczej przy równoczesnym zachowaniu systemu wartości. Wielu z uczestników podkreślało niezwykle ważną rolę jaką pełni kodeks etyczny nie tylko przy tworzeniu dóbr materialnych, ale także jako fundament harmonijnego współistnienia zes obą obywateli.
    Nie zabrakło przy tym akcentu związanego z działalnością naszego Stowarzyszenia, korzystając z okazji, że w Krakowie gościł Mart Laar, przedstawiciele KoLibra wręczyli mu tabliczkę upamiętniającą nadanie mu Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia KoLiber. Pan Laar, pomimo, że spieszył się na samolot powrotny do Estonii, znalazł czas na zrobienie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
 
 
Bartosz Wilk

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found