Pragniemy poinformować, że oddział Szczeciński złożył na ręce Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza list, w którym członkowie oddziału domagają się odwołania Pani Bogny Czałczyńskiej z funkcji pełnomocnika do spraw kobiet i równego traktowania.