images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Uchwała zarzadu głównego w sprawie powołania Oddziału Włocławek

Zgodnie z punktami 63 i 64 statutu Stowarzyszenia KoLiber zarzad główny powołuje oddział Włocławek i wyznacza Grzegorza Marzec na tymczasowego prezesa oddziału.

Uchwała zarzadu głównego w sprawie powołania Oddziału Włocławek

Zgodnie z punktami 63 i 64 statutu Stowarzyszenia KoLiber zarzad główny powołuje oddział Włocławek i wyznacza Grzegorza Marzec na tymczasowego prezesa oddziału.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found