images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Celem akcji „Masz głos, masz wybór” jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Wybór władz samorządowych nie ogranicza się do oddawania głosu raz na 4 lata.

Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję, nastawiona na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy, a także pokazywanie władzom samorządowym, że do swoich programów powinni przekonywać wyborców przez 4 lata rządzenia, a nie tylko podczas kampanii wyborczej.

Dlatego właśnie Stowarzyszenie KoLiber przyłącza się do tej akcji.

Celem akcji „Masz głos, masz wybór” jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Wybór władz samorządowych nie ogranicza się do oddawania głosu raz na 4 lata.

Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję, nastawiona na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy, a także pokazywanie władzom samorządowym, że do swoich programów powinni przekonywać wyborców przez 4 lata rządzenia, a nie tylko podczas kampanii wyborczej.

Dlatego właśnie Stowarzyszenie KoLiber przyłącza się do tej akcji.


Zadaniem Stowarzyszenia KoLiber będzie realizacja określonych działań skierowanych do mieszkańców miast oraz do władz samorządowych, gdzie znajdują się oddziały KoLibra, które zdecydują się przyłączyć do działania.

Udział w akcji to dla jej uczestników okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami, przedstawicielami lokalnych władz i mediami.

Mamy nadzieję, że władze samorządowe z życzliwością powitają w swoich gminach inicjatywę, która ułatwi im dialog z mieszkańcami i da możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyjaśnienia problemów.

Akcja zaplanowana jest na 4 lata – trwać będzie do następnych wyborów samorządowych w roku 2010. Mamy nadzieję, że przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców bardziej świadomych wyborów i wzrostu zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu.

Oddziały, które zdecydują się wziąć udział w akcji powinny się zalogować do 15 marca na stronie www.maszglos.pl gdzie znajdują się wszelkie informacje o projekcie.

Wzorcowo wypełnione zgłoszenie dostępne jest tutaj:
Oddział Jawor

Pomysłodawcą akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found