images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie KoLiber popiera akcję „Powiedz nie ustawie o zwierzętach niebezpiecznych”.
Dlaczego?


(..) żeby to nie urzędnik zza biurka decydował jakie zwierzęta możemy mieć w swoich domach, ale żeby wynikało to z chęci hodowców i ich możliwości, z posiadanej wiedzy, doświadczenia i warunków, jakie są w stanie stworzyć swoim zwierzętom.


Myśleniem z epoki socjalizmu jest przekonanie, że osoba prywatna nie może stworzyć odpowiednich dla zwierzęcia a bezpiecznych dla siebie warunków jego hodowli, natomiast ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe z samego założenia warunki te spełniają.

Zapraszamy na:
powiedznie.info

Stowarzyszenie KoLiber popiera akcję „Powiedz nie ustawie o zwierzętach niebezpiecznych”.
Dlaczego?


(..) żeby to nie urzędnik zza biurka decydował jakie zwierzęta możemy mieć w swoich domach, ale żeby wynikało to z chęci hodowców i ich możliwości, z posiadanej wiedzy, doświadczenia i warunków, jakie są w stanie stworzyć swoim zwierzętom.


Myśleniem z epoki socjalizmu jest przekonanie, że osoba prywatna nie może stworzyć odpowiednich dla zwierzęcia a bezpiecznych dla siebie warunków jego hodowli, natomiast ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe z samego założenia warunki te spełniają.

Zapraszamy na:
powiedznie.info

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found