BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Decyzją Prezesa Stowarzyszenie KoLiber objęło patronat nad VI Kongresem Republikańskim, który odbędzie się 21 kwietnia 2012 roku w Warszawie pod hasłem „W pułapce regulacji”. Prezes Seweryn Szwarocki będzie jednym z panelistów Kongresu. Jego wystąpienie dotyczyć będzie deregulacji rynku taksówek na podstawie przykładu krajów anglosaskich.

 

Wśród prelegentów znajdą się także m.in. poseł Przemysław Wipler, członek honorowy Stowarzyszenia KoLiber Rafał Ziemkiewicz, dyrektor CAFR dr Stanisław Tyszka, wicedyrektor CAFR Krzysztof Bosak, prof. Ryszard Legutko, Karolina i Tomasz Elbanowscy ze stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodzica, Mikołaj Barczentewicz z FOR.

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie:

http://kongres.republikanski.org/

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found