images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Fundacja PAFERE ogłasza konkurs na esej p.t. „List do rządzących – jak zwiększyć zakres wolności gospodarczej w Polsce?”. Stowarzyszenie KoLiber oraz miesięcznik konserwatywno-liberalny Goniec Wolności objęły patronat nad konkursem.

Cel konkursu to promocja idei swobody działalności gospodarczej w Polsce wśród młodego pokolenia i nie tylko. Dlatego zwracamy się do uczniów i studentów – wyraź swoje pomysły na liberalizację polskiej gospodarki i zdobądź cenne nagrody!

Termin nadsyłania prac (Word, PDF, Open Office):

31 marca 2012 r. pod adres tomasz.tokarski@pafere.org .

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2012 r.
Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Koordynator Konkursu po konsultacji z Przewodniczącym Jury.

Nagrody:

–  zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto,
–  dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody rzeczowe w postaci zestawu 10 książek o tematyce wolnorynkowej dla każdego nagrodzonego autora, a także jeden zestaw dla autora wyróżnionego przez Jury,
–  ponadto, najlepsza praca zostanie opublikowana w wydawanym przez Fundację PAFERE biuletynie „Idee”,

Jury i system oceniania:

–  podstawą wyboru najlepszych prac będzie ich wartość merytoryczna, stylistyka oraz oryginalność ujęcia poruszonych zagadnień,
–  dziesięć najlepszych prac, wyłonionych przez Koordynatora, zostanie przedstawionych Jury do ostatecznej oceny, w wyniku której zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace, a ponadto przyznane zostanie jedno wyróżnienie,
–  skład Jury:

Prof. Henryk Krzyżanowski – anglista – Przewodniczący,
Jan Wojciech Kubań – właściciel firmy komputerowej QBS, członek Rady Programowej PAFERE,
Krzysztof Zawitkowski – przedsiębiorca i inwestor z Kalifornii, Przewodniczący Rady Fundacji PAFERE.

–  ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu zapadnie po konsultacjach Przewodniczącego z resztą członków, z których każdy przedstawi trzy najlepsze, jego zdaniem, prace oraz jedną wyróżnioną, a ponadto zaprezentuje uzasadnienie podjętej przez siebie decyzji.

Zachęcamy członków Stowarzyszenia KoLiber, czytelników magazynu „Goniec Wolności” oraz naszych Sympatyków do podjęcia wyzwania i udział w konkursie. Więcej informacji na stronie organizatora.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found