images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Już drugiego lipca o godzinie 14:00 będziemy prezentowali nasz raport „Demografia a system emerytalny” na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sali nr 102 w gmachu Senatu. Posiedzenie będzie można obejrzeć na transmisji online: http://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

Porządek obrad

 1. Demografia a system emerytalny – prezentacja raportu Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. (http://analizy.koliber.org/nasze-raporty/)
 2. Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rządowym raporcie o systemie emerytalnym i przyszłości OFE.

W posiedzeniu wezmą udział profesorowie Szkoły Głównej Handlowej: Marek Góra i Leokadia Oręziak oraz przedstawiciele rządu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdaniem ekspertów Stowarzyszenia KoLiber, obecny system emerytalny jest niewydolny, a alternatywą, którą proponują, jest system repartycyjno-alimentacyjny, w którym wysokość świadczenia emerytalnego rodziców jest uzależniona od uśrednionych zarobków ich dzieci. 

Program posiedzenia:

 • 14.00 Przedstawienie raportu Stowarzyszenia KoLiber
 • 14.35 Pytania i odpowiedzi
 • 14.45 Wystąpienie – prof. Marek Góra (SGH)
 • 14.55 Wystąpienie – prof. Leokadia Oręziak (SGH)
 • 15.05 Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rządowym raporcie o systemie emerytalnym i przyszłości OFE
 • 15.30 Dyskusja
 • 16.30 Zakończenie

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found