23 czerwca w Gliniku Zaborowskim k. Rzeszowa odbył się I Piknik Wolnościowy na Podkarpaciu. Wśród około 200 gości oraz 10 prelegentów nie zabrakło członków Stowarzyszenia KoLiber. 

Podczas I Pikniku Wolnościowego przemawiało wielu znamienitych gości:

  • europoseł Janusz Korwin-Mikke
  • poseł Jacek Wilk – członek KoLibra
  • posłanka Anna Maria Siarkowska
  • posłanka Małgorzata Janowska
  • Robert Anacki – członek KoLibra
  • Konrad Berkowicz
  • Ireneusz Jabłoński
  • Sławomir Mentzen
  • Przemysław Piasta

oraz Witold Stoch – jako sekretarz Stowarzyszenia KoLiber i Młody Lider Ruchu Wolnościowego 🙂

Podczas swojego przemówienia starał się on przedstawić nasze Stowarzyszenie jako organizację, która jednoczy osoby o poglądach wolnościowych, które na co dzień są reprezentantami różnych partii i ruchów politycznych. Przedstawił ostatnie dokonania KoLibrantów, przede wszystkim akcję – #stopjednolitejcenieksiążki (http://stopjednolitejcenieksiazki.koliber.org/) oraz sprzeciw wobec zmian w prawie farmaceutycznym (http://analizy.koliber.org/tomasz-pulrol-witold-stoch-komentarz-centrum-analiz-stowarzyszenia-koliber-w-sprawie-zmian-w-prawie-farmaceutycznym/).

Nasze Stowarzyszenie zostało także pochwalone przez innych prelegentów –  Annę Marię Siarkowską oraz Roberta Anackiego. Podano nas jako przykład merytorycznego i skutecznego działania na rzecz idei wolności.

Po części oficjalnej odbył się tytułowy „piknik”, podczas którego nastąpiła integracja osób ze środowiska wolnościowego w luźnej atmosferze 🙂