30 listopada w Krakowie odbył się ogólnopolski Konwent Stowarzyszenia KoLiber, podczas którego wybrano nowego Prezesa wraz z Zarządem Głównym. Wybory wygrał Karol Handzel z oddziału Trójmiasto, który posiada szerokie doświadczenie w pracy na rzecz KoLibra. Jako współpracowników Karol Handzel wskazał: Macieja Antczaka (I wiceprezes, o. Kalisz), Marka Kułakowskiego (II wiceprezes, o. Warszawa), Piotra Kasperkiewicza (skarbnik, o. Poznań) oraz Michała Biangę (sekretarz, o. Trójmiasto). Kadencja nowego prezesa będzie trwała przez najbliższy rok.

Ponadto podczas konwentu doszło do wyboru nowych sędziów Sądu Naczelnego, którymi zostali: Tomasz Pułról, Mateusz Specht oraz Marcin Sobiczewski. Z kolei w wyborach uzupełniających do Centralnej Komisji Rewizyjnej zwyciężyła Anna Kwiecień.

Wszystkim powołanym do ciał statutowych Stowarzyszenia KoLiber życzymy powodzenia i wierzymy w to, że swoją pracą będą skutecznie szerzyć myśl konserwatywnego liberalizmu. Dziękujemy także wszystkim delegatom z całej Polski za przybycie do Krakowa i wzięcie udziału w obradach. Swoich przedstawicieli wydelegowały oddziały: Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Kalisz, Lublin, Wrocław, Olsztyn i Kutno.