Jesteśmy przekonani, że wolny rynek jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Dążymy do zniesienia barier prawnych, ograniczających przedsiębiorczość i inicjatywę.

Uważamy, że najważniejszym podmiotem jest jednostka, a nie społeczeństwo, dlatego najwyższą wartością jest dla nas dobro osoby ludzkiej. Naszym zdaniem stosunkami społecznymi powinna kierować etyka, a wolność nie może istnieć bez indywidualnej odpowiedzialności.

„Nie chcemy takiego społeczeństwa, w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo” – Margaret Thatcher.

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji. W naszej działalności dążyć będziemy do: Realizacji … Więcej

Statut Stowarzyszenia KoLiber Niniejszy Statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber 15 grudnia 2001 roku ze zmianami: 13 grudnia 2003 roku, 18 grudnia 2004 roku, 17 kwietnia 2005 roku, 18 grudnia 2005 roku, 5 grudnia 2009 roku, 11 grudnia 2010 roku, 17 grudnia 2011 roku, 14 grudnia 2013 roku, 6 … Więcej

KoLiber to licealiści, studenci i przedsiębiorcy – młode pokolenie, któremu bliskie są wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne i bezpieczne państwo. Połączyliśmy siły, by przygotować się do pełnienia funkcji publicznych w państwie, poczynając od samorządów terytorialnych, a na najwyższych urzędach Rzeczpospolitej … Więcej