images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Uczestnicząc w XXI Forum im. Alfonsa Carlosa I w Madrycie doszedłem do wniosku, że feminizm jest wtórnym problemem. Pierwotnym problemem jest próba zastąpienia Boga, państwem. Próbuje się to zrobić poprzez erozję rodziny, ostatniego bastionu w obronie przed omnipotencją państwa. Rodzina będzie w stanie się obronić jedynie dzięki przyjęciu tradycyjnych chrześcijańskich wartości. To one umożliwiły stworzenie współczesnej cywilizacji zgodnie z prawem naturalnym i ładem spontanicznym. Wiara i wartości przez nią reprezentowane są czymś naturalnym w przeciwieństwie do sztucznego tworu, jakim jest Państwo. Bóg stworzył nas wolnymi, abyśmy mogli do niego dążyć, jest to danym nam ideał postępowania. Skoro jesteśmy wolnymi, nasze struktury i dążenie do tego ideału musi być dobrowolne, o czym wspomina nawet katolicka nauka społeczna. Jak stwierdził Jan Paweł II:

Bardziej rozwinięte struktury społeczne nie powinny interweniować w wewnętrzne sprawy niższych, pozbawiając je szerokich kompetencji. Zamiast tego powinny je wspierać
w potrzebie i pomagać koordynować ich działania z resztą elementów społecznych w dążeniu do wspólnego dobra.

 

Wiara katolicka uzbroiła nas w moralne narzędzia, które umożliwiły rozwój ostatnich stuleci i największe w historii kontrybucje na rzecz ludzkiej godności i dobra wspólnego. Katolickie społeczeństwo było warunkiem koniecznym do powstania współczesnego dobrobytu.
W dalszej części zawarłem moje przemyślenia, jakie nasunęły mi się po wysłuchanych prelekcjach i dyskusjach odbytych podczas rzeczonego wydarzenia.

Tradycjonalistyczne monarchie, a wolność.
Francuski liberalizm przybyły do Hiszpanii, kompletnie zmienił jej obraz. Zwolennicy Izabeli II w duchu tegoż dążyli do centralizacji władzy i zniesienia starej instytucji „fuera”, która umożliwiła polityczną decentralizację Imperium Hiszpańskiego, czego przykładem były wicekrólestwa w Ameryce Południowej. Monarchia hiszpańska na ziemiach ameryki łacińskiej promowała między rasowe małżeństwa i powstrzymywała rasistowskie zapędy kreolskie, między innymi poprzez nawracanie Indian, aby w ten sposób podnieść ich status społeczny.
Współczesnym przykładem monarchii mającej pozytywny wpływ na życie ludności jest Liechtenstein, gdzie książę ma możliwość blokowania ustaw parlamentu, skutecznie powstrzymując próby, zabrania wolności swoim poddanym.

Przedsiębiorczość i wartości Europy.
Myśleliśmy o tym, skąd wziął się duch przedsiębiorczości. Warto spojrzeć na działania szkoły w Salamance, które dały podwaliny teoretyczne pod rozwój wolnościowej myśli ekonomicznej, czy też działalność włoskich miast kupieckich jak Wenecja i Genua. Włoskie miast są przykładem implementacji ducha przedsiębiorczości w praktyce. Kolejnym problemem poruszanym w rozmowach było zagrożenie islamizacją Europy i analiza tego, jak kiedyś Europa poradziła sobie z podobnym zagrożeniem.
Hiszpańska rekonkwista, która umożliwiła wyparcie Islamu z półwyspu iberyjskiego. Bitwa pod Lepanto, w której wygrała Święta Liga czy też odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego. To przykłady tego, że Europa zjednoczona ideą chrześcijańską była w stanie walczyć i wygrywać. W obecnych czasach trudno oczekiwać takiego podejścia jednak i tutaj mamy do czynienia z wyjątkami. Polska czy Węgry to kraje, w których religia katolicka jest silna i nie obserwujemy tam masowej imigracji.

Wolność wyznania w USA i utylitaryzm.
Jaką rolę odegrali w niej katolicy? Charles Carroll z Carrollton, katolik, jedna z najbogatszych osób w trzynastu koloniach, swoim podpisem pod deklaracją niepodległości przyczyniła się do powstania Stanów Zjednoczonych. Jak się okazuje, nie tylko protestanci brali udział w postaniu tego wolnościowego projektu.
Nie ma miejsca na utylitaryzm. Wydaje mi się, że tym zdaniem mogę podsumować całe wydarzenie. Nasza historia pokazuje, że kierowanie się wyższymi wartościami, a nie tym, co opłacalne, doprowadziło do powstania naszej cywilizacji. Powinniśmy być dumni z naszego chrześcijańskiego dziedzictwa, gdyż to ono umożliwiło współczesny dobrobyt.


Autor: Ángel Manuel García Carmona
Tłumaczenie: Michał Gorzelniak
Źródło

Opinie zawarte w artykule są poglądami, tylko i wyłącznie autora.
Nie jest to oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Koliber.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found