images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Uregulowania krajowe zakazujące prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przyjmowania, rejestracji i przekazywania ofert zakładów wzajemnych, w szczególności na imprezy sportowe bez koncesji lub zezwolenia policji wydawanego przez dane państwo członkowskie stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, czytamy w uzasadnieniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w tzw. sprawie Placanica

ETS za wolną konkurencją w Internecie


Uregulowania krajowe zakazujące prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przyjmowania, rejestracji i przekazywania ofert zakładów wzajemnych, w szczególności na imprezy sportowe bez koncesji lub zezwolenia policji wydawanego przez dane państwo członkowskie stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, czytamy w uzasadnieniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w tzw. sprawie Placanica.

„To kolejna decyzja ETS, po sprawie Gambelli z 2003 roku, która broni wolną konkurencję na internetowym rynku zakładów bukmacherskich. Zgodnie z decyzją ETS, regulacje krajowe, które firmom zarejestrowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej uniemożliwiają prowadzewnia działalności w innych państwach należących do Unii, łamią europejską wolność przedsiębiorczości oraz wolność świadczenia usług, które są zagwarantowane artykułami 43 i 49 Traktatu Rzymskiego” mówi Jacek Spendel, prezes Stowarzyszenia KoLiber.

Według ETS, artykuły te należy interpretować jako pozostające w sprzeczności z tymi uregulowaniami krajowymi, które uniemożliwiają uzyskanie dostępu do danego rynku gier losowych firmom notowanym na giełdach papierów wartościowych w innych krajach członkowskich. Podobnie, w opinii ETS, artykuły te powinny być interpretowane jako niezgodne z uregulowaniami krajowymi, które wprowadzają sankcje karne przeciwko osobom prowadzącym bez krajowego zezwolenia lub koncesji działalność polegającą na przyjmowaniu zakładów wzajemnych w krajach, w których odmówiono im rejestracji z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Decyzja ETS w sprawie Placanica potwierdza słuszność starań Stowarzyszenia KoLiber, który zwracał uwagę, że ewentualne wprowadzenie monopolu na rynku gier losowych online będzie niezgodne z europejskim prawem. Zdaniem Stowarzyszenia KoLiber państwowy monopol łamie prawo gwarantujące wolność przepływu kapitału i usług, a także wolność wyboru dostarczyciela usługi przez konsumentów. Werdykt ETS w sprawie Placanica daje także do zrozumienia, że Polska stoi na przegranej pozycji w przypadku prawnego konfliktu z Komisją Europejską.

Stowarzyszenie KoLiber stoi na stanowisku, że przestrzeganie unijnego prawa jest korzystniejsze dla Polski. Nie naraża bowiem podatników na ponoszenie kosztów postępowań przed ETS i gwarantuje przestrzeganie zasad wolnego rynku z korzyścią dla konsumentów i gospodarki.

Więcej informacji udziela:

Jacek Spendel
Prezes Stowarzyszenia KoLiber
Tel. 668 447 877

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found