images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Co by było, gdybym się choć raz poskarżył, że jest mi źle, lub że jestem słaby i że właściwie przyparto mnie pracą tak, iż sam, dla ratowania swego życia, szukam wyjścia… Jasne, że wtedy nie mógłbym ani sugerować niczego innym, ani czegokolwiek od kogoś wymagać- napisał Rotmistrz Witold Pilecki w raporcie z obozu w Auschwitz. Jak wspominamy go dziś?

Co by było, gdybym się choć raz poskarżył, że jest mi źle, lub że jestem słaby i że właściwie przyparto mnie pracą tak, iż sam, dla ratowania swego życia, szukam wyjścia… Jasne, że wtedy nie mógłbym ani sugerować niczego innym, ani czegokolwiek od kogoś wymagać- napisał Rotmistrz Pilecki w raporcie z obozu w Auschwitz. Jak wspominamy go dziś?

KoLega Łukasz Grądzki z Białegostoku mówi, że w „czasach zaniku dumy z polskości i bycia Polakiem oraz deklaratywnego patriotyzmu osoba Pileckiego powinna stanowić przykład patriotyzmu stosowanego dla nas wszystkich niezależnie od rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.”

Radoslaw Janica, członek oddziału krakowskiego, dodaje, że „Rotmistrz Witold Pilecki nie „wyszedł” przez komin krematorium w Auschwitz, nie zginął w Powstaniu Warszawskim. Zginął za wolną Polskę z rąk polskich komunistów, a zwłoki jego pogrzebano gdzieś na wysypisku śmieci. Tam prochy bohatera pozostają NN – nieznane i nierozpoznane. Tak przedstawiała się niezwykle dramatyczna historia rtm. W. Pileckiego, którego biogram zasługuje na spopularyzowanie. Należał do tych, którzy już za życia wybudowali sobie pomnik twardszy niż ze spiżu.”

Michał Tyrpa, prezes Fundacji Paradis Judeorum, jest pod wielkim wrażeniem biografii Rotmistrzem. W wywiadzie opublikowanym w najnowszym „Gońcu Wolności” opowiada,że dla niego Witold Pilecki to jedna z największych postaci w naszej historii. „Przez „naszej” rozumiem tu zarówno historię Polaków, jak historię Europy, chrześcijaństwa i całego świata. Biografia rotmistrza Pileckiego do pewnego stopnia jest typowa dla pokoleń urodzonych w niewoli, okutych w powiciu. Z drugiej strony jest absolutnie wyjątkowa. Witold Pilecki – żołnierz wojny o niepodległość roku 1920 i wojny obronnej z września 1939, harcerz, ułan, konspirator, więzień kacetu, powstaniec. Ale także mąż i ojciec, społecznik, rolnik-ziemianin, głęboko wierzący katolik, wreszcie poeta i malarz. Jedyny człowiek, który na ochotnika podjął się misji przeniknięcia do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Twórca i przywódca Związku Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz. To dzięki Witoldowi Pileckiemu alianci od samego początku, i to niejako z samego jądra ciemności, dowiedzieli się o charakterze i rozmiarach niemieckiego ludobójstwa.”

W zasadzie Marsz mógłby być ofiarowany pamięci wielu innych ludzi, a nie tylko Witolda Pileckiego- stwierdza KoLega Bartosz Wilk. „Rotmistrz Witold Pilecki przy tej okazji staje się jedynie osobą ogniskującą, symbolem, wokół którego gromadzą się ludzie, by oddać cześć nie tylko jemu, ale też wszystkim, często anonimowym bohaterom, dla których etos rycerski nie jest jedynie pustym frazesem bądź kolejną kategorią w teorii literatury. Marsze są działaniem na rzecz odbudowy panteonu bohaterów, wzorów niezłomności i wierności.”

Zapraszamy na Marsze Rotmistrza współorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Trzeba dać świadectwo!

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found