Działalność Stowarzyszenia KoLiber opiera się na filarach takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę. Uważamy, że pielęgnowanie tych wartości w życiu publicznym doprowadzi do dobrobytu ekonomicznego, wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy podstaw moralnych naszej cywilizacji.

Realizujemy ideę wolnego społeczeństwa poprzez aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jesteśmy organizatorami happeningów, konferencji i wykładów. Prowadzimy działalność wydawniczą, publicystyczną i naukową. Ułatwiamy młodym ludziom zdobywanie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających im pełnienie funkcji publicznych. Nawiązujemy współpracę z naczelnymi i lokalnymi organami administracji państwowej. Utrzymujemy kontakty z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Promujemy działania na rzecz zwiększenia obronności kraju.

Stowarzyszenie KoLiber prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu wykształcenie generacji ludzi wolnych, niezależnych i odpowiedzialnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dąży do zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodych osób poprzez organizowanie happeningów, konferencji i wykładów. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony życia. Motywuje do pogłębiania wiedzy historycznej, pielęgnowania tradycji oraz postaw obywatelskich.

Centrum Analiz powstało by ukierunkować uwagę opinii publicznej na istotne problemy społeczno-polityczne, działać na rzecz poprawy jakości życia publicznego, promować postawy obywatelskie oraz aktywizować społeczeństwo. Centrum Analiz realizuje swoje cele poprzez promocję młodych, kompetentnych osób, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu inicjatyw, mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa, a także poprzez współpracę … Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami przemówień oraz dyskusji i prelekcji z udziałem przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Opublikowany przez Stowarzyszenie KoLiber Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 Maciej Letkiewicz – Prezentacja raportu „Estoński CIT” (24.08.2020) Tomasz Pułról, Kamil Rybikowski – Państwo prawa w czasach epidemii (6.06.2020) Opublikowany przez Stowarzyszenie KoLiber Sobota, 30 maja … Więcej

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber są aktywni w mediach. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami wystąpień naszych działaczy. Zablokowanie przez Facebooka kont administratorów po publikacji na stronie wpisu nt. niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r. (2-3.09.2020, Kresy.pl, Nasz Dziennik, Stefczyk.info) Opublikowany przez Telewizja Kalisz Czwartek, 27 sierpnia 2020 Daniel Dudek, Loran … Więcej

Nasi partnerzy to niezależne i apartyjne organizacje pozarządowe. Współpraca z każdą jednostką poprzedzona jest zgodą Rady Krajowej.