Działalność Stowarzyszenia KoLiber opiera się na filarach takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę. Uważamy, że pielęgnowanie tych wartości w życiu publicznym doprowadzi do dobrobytu ekonomicznego, wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy podstaw moralnych naszej cywilizacji.

Realizujemy ideę wolnego społeczeństwa poprzez aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jesteśmy organizatorami happeningów, konferencji i wykładów. Prowadzimy działalność wydawniczą, publicystyczną i naukową. Ułatwiamy młodym ludziom zdobywanie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających im pełnienie funkcji publicznych. Nawiązujemy współpracę z naczelnymi i lokalnymi organami administracji państwowej. Utrzymujemy kontakty z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Promujemy działania na rzecz zwiększenia obronności kraju.

Stowarzyszenie KoLiber prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu wykształcenie generacji ludzi wolnych, niezależnych i odpowiedzialnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dąży do zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodych osób poprzez organizowanie happeningów, konferencji i wykładów. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony życia. Motywuje do pogłębiania wiedzy historycznej, pielęgnowania tradycji oraz postaw obywatelskich.

Centrum Analiz powstało by ukierunkować uwagę opinii publicznej na istotne problemy społeczno-polityczne, działać na rzecz poprawy jakości życia publicznego, promować postawy obywatelskie oraz aktywizować społeczeństwo. Centrum Analiz realizuje swoje cele poprzez promocję młodych, kompetentnych osób, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu inicjatyw, mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa, a także poprzez współpracę … Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami przemówień oraz dyskusji i prelekcji z udziałem przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Kamil Ratajczyk, Bartłomiej Baran – Prezentacja raportu „Studenci a wymagania na rynku pracy” (Warszawa, 31.20.2020) Marsz solidarności z ofiarami wojny w Armenii 🇦🇲 Poniedziałek, 5 października 2020 Karol Handzel – Marsz solidarności z ofiarami … Więcej

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber są aktywni w mediach. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami wystąpień naszych działaczy. Maciej Letkiewicz – Czy to będzie naprawdę estoński CIT? (Fundacja Pomyśl o Przyszłości, 13.10.2020) Karol Handzel – Konferencja prasowa ws. pomocy humanitarnej dla Armenii (1.10.2020) Dominik Starczewski – Ochrona życia poczętego w Polsce (Navarra … Więcej

Nasi partnerzy to niezależne i apartyjne organizacje pozarządowe. Współpraca z każdą jednostką poprzedzona jest zgodą Rady Krajowej.