Działalność Stowarzyszenia KoLiber opiera się na filarach takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę. Uważamy, że pielęgnowanie tych wartości w życiu publicznym doprowadzi do dobrobytu ekonomicznego, wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy podstaw moralnych naszej cywilizacji.

Realizujemy ideę wolnego społeczeństwa poprzez aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jesteśmy organizatorami happeningów, konferencji i wykładów. Prowadzimy działalność wydawniczą, publicystyczną i naukową. Ułatwiamy młodym ludziom zdobywanie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających im pełnienie funkcji publicznych. Nawiązujemy współpracę z naczelnymi i lokalnymi organami administracji państwowej. Utrzymujemy kontakty z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Promujemy działania na rzecz zwiększenia obronności kraju.

Stowarzyszenie KoLiber prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu wykształcenie generacji ludzi wolnych, niezależnych i odpowiedzialnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dąży do zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodych osób poprzez organizowanie happeningów, konferencji i wykładów. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony życia. Motywuje do pogłębiania wiedzy historycznej, pielęgnowania tradycji oraz postaw obywatelskich.

Nasi partnerzy to niezależne i apartyjne organizacje pozarządowe. Współpraca z każdą jednostką poprzedzona jest zgodą Rady Krajowej.

Centrum Analiz powstało by ukierunkować uwagę opinii publicznej na istotne problemy społeczno-polityczne, działać na rzecz poprawy jakości życia publicznego, promować postawy obywatelskie oraz aktywizować społeczeństwo. Centrum Analiz realizuje swoje cele poprzez promocję młodych, kompetentnych osób, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu inicjatyw, mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa, a także poprzez współpracę … Więcej

Centrum Informatyczne zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych oraz technicznym wsparciem projektów Stowarzyszenia KoLiber.

Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych ekspertów z Centrum Analiz, opracowaniami tematycznymi dotyczącymi prowadzonych przez nas projektów oraz oświadczeniami i stanowiskami w sprawie aktualnych wydarzeń. Kontakt: tomasz.wojcik@koliber.org