images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Oddział Katowicki Stowarzyszenia KoLiber wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec strajku części załogi kopalni „Budryk” w Ornontowicach. Absolutnie nie negujemy prawa do żądania wyższego wynagrodzenia za pracę, ale fiasko negocjacji pokazuje, że strajk jest prowadzony wyłącznie dla realizacji osobistych interesów upolitycznionych związków zawodowych, w szczególności „Sierpnia 80”, ściśle związanego ze skrajnie lewicową Polską Partią Pracy…

Działania związków zawodowych prowadzą do zamknięcia „Budryka”

Oddział Katowicki Stowarzyszenia KoLiber wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec strajku części załogi kopalni „Budryk” w Ornontowicach. Absolutnie nie negujemy prawa do żądania wyższego wynagrodzenia za pracę, ale fiasko negocjacji pokazuje, że strajk jest prowadzony wyłącznie dla realizacji osobistych interesów upolitycznionych związków zawodowych, w szczególności „Sierpnia 80”, ściśle związanego ze skrajnie lewicową Polską Partią Pracy.

Do momentu rozpoczęcia strajku kopalnia miała jeden z najlepszych wyników ekonomicznych w polskim górnictwie. Od rozpoczęcia akcji strajkowej zakład wykazał ponad 70 mln zł utraty przychodów, każda doba protestu to kolejne 2,9 mln zł. O tym, że prowadzący strajk nie realizują realnych postulatów górników, a jedynie swoje własne interesy i chcą doprowadzić kopalnię do bankructwa, świadczy fakt nieprzyłączenia się do strajku pięciu z dziewięciu istniejących przy KWK „Budryk” związków zawodowych. Można odnieść wrażenie, że związkowcy piłują gałąź, na której siedzą, zupełnie ignorując zasady wolnego rynku. Zwracamy uwagę, że samo utrzymanie związków zawodowych w 2007 roku kosztowało Jastrzębską Spółkę Węglową 12 milionów złotych.

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber są zdania, że górnicy, ludzie pracujący w ciężkich, niekiedy nadludzkich warunkach, zostali zmanipulowani przez związkowców i wykorzystani przez nich jako narzędzia do realizacji ich osobistych celów – utrzymania ciepłych posadek, gdzie wynagrodzenie rocznie sięga nawet 150 tysięcy złotych! Wynagrodzenie załogi zakładu jest uzależnione od jego zysków, więc doprowadzanie kopalni do bankructwa na pewno nie poprawi sytuacji górników. Uważamy, że jedyną sprawdzoną drogą do właściwego funkcjonowania kopalń jest prawidłowo przeprowadzona prywatyzacja.

Jacek Spendel
Prezes Oddziału Katowickiego
Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl