Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych ekspertów z Centrum Analiz, opracowaniami tematycznymi dotyczącymi prowadzonych przez nas projektów oraz oświadczeniami i stanowiskami w sprawie aktualnych wydarzeń.

Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej nr 2013/10/26/CEN/RK/05 i uchwałą Zarządu Głównego nr 2013/12/13/CEN/ZG/05 przyjęty został nowy System Identyfikacji Wizualnej stowarzyszenia. Wariant wiodący – czarne logo, czarny napis „STOWARZYSZENIE” oraz niebieski napis „KOLIBER” na białym tle. Warianty alternatywne – pierwszy: cieniowane szare logo, czarny napis „STOWARZYSZENIE KOLIBER” na żółtym tle; drugi: cieniowane szare logo, biały napis … Więcej

Stowarzyszenie KoLiber prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu wykształcenie generacji ludzi wolnych, niezależnych i odpowiedzialnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dąży do zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodych osób poprzez organizowanie happeningów, konferencji i wykładów. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony życia. Motywuje do pogłębiania wiedzy historycznej, pielęgnowania tradycji oraz postaw obywatelskich.

Stowarzyszenie KoLiber al. Solidarności 82 00 – 145 Warszawa   Raiffeisen Bank 97 1750 0012 0000 0000 3897 8292 Data rejestracji: 17 kwietnia 2000 roku Numer rejestrowy: KRS 0000111237 NIP: 524-257-93-54 REGON: 016361530   Sekretarz Stowarzyszenia: Damian Kłosowicz Kontakt do władz lokalnych oddziałów stowarzyszenia podany jest na witrynach oddziałowych. Kontakt do … Więcej

Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych ekspertów z Centrum Analiz, opracowaniami tematycznymi dotyczącymi prowadzonych przez nas projektów oraz oświadczeniami i stanowiskami w sprawie aktualnych wydarzeń.   Biuro Prasowe Stowarzyszenia KoLiber al. Solidarności 82 00-145 Warszawa